Transferium Zuid

De parkeerplaatsen van transferium Zuid hebben waterdoorlatende tegels. Dat heeft een aantal voordelen. Zo kan het regenwater eenvoudig in de bodem wegzakken. Hiermee wordt het grondwater aangevuld en het riool ontlast. En daardoor wordt wateroverlast daar ter plekke voorkomen.