Schutskamp en Kruiskamp

We hebben in de wijken Schutskamp en Kruiskamp grootschalig afgekoppeld. Het gaat in totaal om 550 woningen. Het afkoppelen houdt hier in dat het regenwater nu niet in het riool terecht komt, maar in een speciaal ‘schoonwater-riool’. Dit water stroomt naar een oppervlaktewater in de buurt.