’s-Hertogenbosch West

De waterberging in ’s-Hertogenbosch West is aangelegd om tijdelijk grote hoeveelheden regenwater op te slaan. Dit voorkomt bij hevige regen verdere wateroverlast in de wijk.